Wyprawa Ojosdelsaldo2012 MedExpedition

W 1937 roku dwóch Polaków ( Jan Alfred Szczepański i Justyn Wojsznis)  zdobyło po raz pierwszy najwyższy wulkan świata, Ojos del Salado (6891 m n.p.m.), leżący na granicy Chile i Argentyny. Nasza ekipa, w 75 rocznicę tego wydarzenia po raz kolejny chce, aby polskie nazwiska zapisały się w historii zdobywców. Zamierzamy przeprowadzić pionierski w skali światowej projekt. Na zboczu Ojos del Salado znajduje się niezbadany dotąd zbiornik wodny. Uważa się, że jest to najwyżej położone jezioro na świecie, jednak nikt do tej pory tego nie potwierdził. Zamierzamy dotrzeć do zbiornika, wyznaczając przy tym zupełnie nową trasę i dokonać dokładnych pomiarów oraz badania właściwości fizykochemicznych wody. Co więcej, zamierzamy podjąć próbę pobicia rekordu Guinessa w nurkowaniu w najwyżej położonym zbiorniku wodnym na świecie, potwierdzony oficjalnym wpisem. Kierownik medyczny wyprawy przeprowadzi też badania nad fizjologią ludzkiego organizmu zarówno na wysokości, jak i podczas tych ekstremalnych nurkowań. Planujemy bowiem wykonać dodatkowe nurkowania w dwóch niżej położonych jeziorach i sfilmować je pod wodą, po raz pierwszy na świecie. Zwieńczeniem będzie ponowne wniesienie na szczyt polskiej flagi w 75 rocznicę zdobycia góry przez polskich pionierów. Chcemy, aby w roku 2012 mówiono nie tylko o EURO (jesteśmy dumni), ale też o innych polskich sukcesach! Mamy nadzieję, że uda nam się również, jako pierwszym odkrywcom, powalczyć o nadanie nazwy najwyższemu zbiornikowi wodnemu świata.

Cele projektu:

  • dotarcie do najwyżej położonego zbiornika wodnego na świecie (nienazwane jezioro pod szczytem Ojos del Salado, wysokość ok. 6 390 m n.p.m.) – eksploracja, pomiary, ustalenie głębokości oraz cech fizykochemicznych
  • próba zanurkowania w najwyżej położonym zbiorniku wodnym na świecie i ustanowienie rekordu Guinessa – pierwsze na świecie nurkowanie na wysokości powyżej 6 000 m n.p.m.)
  •  wytyczenie nowej trasy – trawers do jeziora pod szczytem Ojos del Salado
  • przeprowadzenie pionierskich badań medycznych nad zachowaniem organizmu człowieka w ekstremalnych warunkach wysokościowych oraz podczas nurkowania na wysokości – planowana seria nurkowań w zbiornikach wodnych położonych powyżej 4 000 m n.p.m.
  • zdobycie szczytu Ojos del Salado (6 891 m n.p.m.) – najwyższego wulkanu na świecie w 75 rocznicę zdobycia go przez Polaków

Wyprawa odbyła się w dniach 10 marca – 3 kwietnia 2012 r.

Dlaczego to robimy? Każdemu z nas przyświecały inne cele, ale jedno nas połączyło – każdy z nas, w swojej dziedzinie, chciał zrobić coś więcej – przeprowadzić nowe badania naukowe, odkryć coś co jeszcze nie zostało odkryte, zorganizować wyprawę nurkową na najwyższy wulkan świata, a nawet pobić rekord Guinnessa… I tak znaleźliśmy się na w Andach.