Badania przed wyjazdem – COMS

Przed wyjazdem wszyscy uczestnicy ekspedycji zostali poddani kompleksowym badaniom, sprofilowanym pod kątem badań, które mają być przeprowadzone podczas wyprawy. Równie ważne było sprawdzenie stanu zdrowia uczestników. Dzięki  Centralnemu Ośrodkowi Medycyny Sportowej (COMS), który jest patronem medycznej części wyprawy, wszyscy zostali dokładnie przebadani. Wykonano następujące badania:

  • badania antropometryczne wraz z zawartością tkanki tłuszczowej
  • częstość rytmu serca, ciśnienie tętnicze, saturacja krwi tętniczej, częstość oddechów na minutę
  • echokardiografia
  • ocena układu autonomicznego w badaniu EKG met. Holtera
  • ocena wydolności organizmu (ergospirometria)
  • spirometria z próbą rozkurczową
  • badania laboratoryjne: morfologia, Na, K, Fe, ferrytyna,TIBC, AlAT, AspAT, mocznik, kreatynina, glukoza, lipidogram, ukł. krzepnięcia, bad. ogólne moczu.

Okazało się, że wszyscy uczestnicy mają zdrowe serca, co potwierdziły również 24-godzinne badania holterem, nie mają astmy, nie są otyli i są fizycznie przygotowani do wyprawy. Jedynym, drobnym problemem jest to, iż dwoje uczestników ma zaledwie 4% tkanki tłuszczowej w masie ciała. Zapasy na czarną godzinę mają niewielkie, więc muszą się dobrze odżywiać. Z drugiej strony wiadomo od razu, kto najintensywniej ćwiczył 🙂 Tym samym ekipa dopuszczona do wyprawy!

Dodaj komentarz