Patroni projektu

Media:

 

Medycyna:

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej    MDS Cardio

 

 

 

 

Wsparcie projektu:

MalachowskiPetzlBerghaus

TS2

 

 

 

 

Obsługa graficzna: